Friday, April 16, 2010

Bentuk Jemaah


Rakan Pusat Islam PTSS hari ini telah menetapkan petang Jumaat adalah program ziarah antara blok ke blok bertujuan memberikan kesedaran kepada penghuni kamsis dalam mengerjakan amar makruf dan nahi mungkar. Aktivi yang mencontohi nabi dalam meneruskan kegiatan dakwah ini menekankan bahawa kepentingan bersatu untuk keamanan sejagat. Kita umat Islam adalah mulia di antara kaum bangsa-bangsa kafir. Tidak ada rendah diri serta alasan dalam mengukuhkan umat. Selain itu juga, kita harus kembali kepada Islam. Sebagai contohnya, mengapa pelajar sekolah dibuang sekolah hanya kerana memakai serban? Kita adalah Islam dan memakai serban adalah imej Islam. Mengapakah wujudnya perspektif sebegini sedangkan orang singh tidak diberikan apa-apa sekatan? Inilah pemikiran yang negatif yang seharusnya kita kembali kepada Islam semula dan menegakkan daulah khifalah!
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment